Přihlášky do kurzů

Do jednotlivých distančních kurzů se můžete přihlásit vyplněním a odesláním univerzální přihlášky  na úvodní stránce v pravém sloupci. 

Každá kurz má svou značku. Např. Přípravný kurz PřKD 4-19, Základní distanční kurz ZKD 1-20 atd. Tato značka je uvedena u popisu příslušného kurzu a uvádí se do přihlášky.

Do týdne od přijetí přihlášky Vám e-mailem potvrdíme její převzetí a cca měsíc před začátkem kurzu Vám na Vaší e-mailovou adresu zašleme pokyny k platbě  kurzovného. Splatnost bývá 14 dní před začátkem příslušného kurzu. Řádnou fakturu s vyznačením úhrady pak zasíláme spolu se studijními materiály poštou, nebo samostatně mailem.

Last modified: Friday, 8 December 2023, 11:50 PM