Výživový poradce a sportovní dietolog

Výživový poradce a sportovní dietolog

distanční kurz 

Poradce pro výživu

Kurz je náročný na učení, ale je postaven tak, že ho mohou udělat i ti, kdo mají znalosti chemie a biologie člověka na úrovni gymnázia. 

Za posledních patnáct let náš kurz absolvovalo také mnoho lékařů, farmaceutů, fyzioterapeutů, učitelů v gastronomii, absolventů různých zdravotnických, chemicko-technologických a přírodovědeckých fakult, včetně několik desítek doktorů věd, tedy Ph.D. Pokud ten kurz úspěšně zvládnete celý, budete i Vy mít znalosti o výživě na slušné odborné úrovni.

V kurzu musíte počítat s tím, že se budete muset soustavně učit. Kdo se neumí nebo nemá čas řádně učit, ten nemá naději kurz úspěšně ukončit i kdyby měl VŠ v příbuzném oboru.

Distanční kurz má odbornou úroveň jako dálkové studium na VŠ a zahrnuje celý rozsah učiva obsaženého v původních denních rekvalifikačních kurzech MAHRA. Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat seriózní a vědecky podložené znalosti v oboru lidské výživy.

Kurz se skládá ze samostatných částí:
Základní kurz (osvědčení "Poradce pro výživu")
Nástavbový kurz (osvědčení "Výživový poradce a sportovní dietolog")

Do kurzu budou přímo přijati zájemci o studium, kteří složili na VŠ zkoušky z biochemie a také z fyziologie (nebo ze somatologie a nebo z biologie člověka). Ostatní musí úspěšně složit přijímací testy, které zhruba odpovídají volně přístupným Kontrolním testům.

Doba studia trvá celý školní rok, tj. cca 10 měsíců. Již po absolvování druhé části kurzu je možno pokračovat ve studiu Doplňkovými kurzy (každý má své samostatné osvědčení).

Doplňkové kurzy:   Dětská výživa
                               Výživa v prevenci rakoviny

Je možné přihlásit se jen do vybraného modulu (předmětu) samostatně ve všech částech kurzu. O absolvování samostatných modulů se žádné osvědčení běžně nevydává. Úspěšní absolventi Základního kurzu se mohou přihlásit do jednotlivých předmětů Nástavbového kurzu a po jeho úspěšném absolvování dostanou osvědčení obdobné, jako v doplňkovém kurzu.

Můžete si sestavit individuální studijní plán ze samostatných modulů. Je to ale podstatně dražší. Pokud student takto samostatně v průběhu 12 měsíců absolvuje úspěšně všechny příslušné moduly Základního, nebo Nástavbového kurzu, a obhájí Závěrečnou práci, dostane také příslušné osvědčení. 

Učební materiály se skládají z učebnic, skript a prezentací, které  jsou v PDF souborech, tabulkových souborech a prezentacích ke stažení na internetu u jednotlivých lekcí kurzu. Doplnit znalosti si můžete ve vybraných videích na YouTube.

Na této stránce dole v Kategorii kurzů si kliknutím na jednotlivé kategorie a kurzy můžete rozbalit termíny začátků, ceny i učební náplně jednotlivých kurzů a předmětů.