Výživový poradce a sportovní dietolog

Výživový poradce a sportovní dietolog

distanční kurz pro pracovní činnost

Poradce pro výživu

Kurz je náročný na učení, ale je postaven tak, že ho mohou udělat i ti, kdo s tímto oborem neměli dosud nic společného. Důkazem jsou úspěšní absolventi našeho kurzu z řad ekonomů, techniků, absolventů humanitních oborů a konzervatoří, ale i několik vyučených kuchařek a kuchařů. 

Zároveň je dobré vědět, že celý náš kurz za posledních deset let absolvovalo také mnoho lékařů, farmaceutů, fyzioterapeutů, učitelů v gastronomii, absolventů různých zdravotnických, chemicko-technologických a přírodovědeckých fakult, včetně několik desítek doktorů věd, tedy Ph.D. Pokud ten kurz úspěšně zvládnete celý, budete i Vy mít znalosti o výživě na slušné odborné úrovni.

Do kurzu přijmeme všechny zájemce, ale musíte počítat s tím, že se budete muset soustavně učit. Kdo se neumí nebo nemá čas řádně učit, ten nemá naději kurz úspěšně ukončit i kdyby měl VŠ v příbuzném oboru.

Distanční kurz má odbornou úroveň jako studium na VŠ a zahrnuje celý rozsah učiva obsaženého v původních denních rekvalifikačních kurzech MAHRA. Je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat seriózní a vědecky podložené znalosti v oboru lidské výživy.

Kurz se skládá ze tří samostatných částí:
první část - Přípravný kurz (osvědčení se nevydává)
druhá část - Základní kurz (osvědčení "Poradce pro výživu")
třetí částNástavbový kurz (osvědčení "Výživový poradce a sportovní dietolog")

Přípravný kurz nemusí absolvovat ti zájemci o studium, kteří složili na VŠ zkoušky z biochemie a také z fyziologie (nebo ze somatologie a nebo z biologie člověka).

Doba studia bez Přípravného kurzu trvá celý školní rok, tj. cca 10 až 12 měsíců. Již po absolvování druhé části kurzu je možno pokračovat ve studiu Doplňkovými kurzy (každý má své samostatné osvědčení).

Doplňkové kurzy:   Dětská výživa
                               Výživa v prevenci rakoviny

Slevy z ceny kurzu (neplatí při opakování předmětu nebo kurzu, ale je možné je sčítat)

Sleva pro řádné studenty VŠ v oborech, kde splňují podmínky pro uznání Přípravného kurzu (zkoušky z biochemie a fyziologie) -1.000,- Kč na Základní i na Nástavbový kurz (nutno doložit potvrzení příslušné VŠ o řádném studiu)

Slevy pro výborné studenty našich kurzů při dosažení v  každém předmětu kurzu celkový průměr (ze všech testů a úkolů dohromady) lepší než 95% (známka výborně): 

  1. výborní absolventi Přípravného kurzu – sleva 500,- Kč na Základní kurz 
  2. výborní absolventi Základního kurzu – sleva 1.000,- Kč na Nástavbový kurz
  3. výborní absolventi Nástavbového kurzu – sleva 700,- Kč na každý Doplňkový kurz


Je možné přihlásit se jen do vybraného modulu (předmětu) samostatně ve všech částech kurzu. O absolvování samostatných modulů se žádné osvědčení běžně nevydává. Úspěšní absolventi Základního kurzu se mohou přihlásit do jednotlivých předmětů Nástavbového kurzu a po jeho úspěšném absolvování dostanou osvědčení obdobné, jako v doplňkovém kurzu.

Můžete si sestavit individuální studijní plán ze samostatných modulů. Je to ale podstatně dražší. Pokud student takto samostatně v průběhu 12 měsíců absolvuje úspěšně všechny příslušné moduly Základního, nebo Nástavbového kurzu, a obhájí Závěrečnou práci, dostane také příslušné osvědčení. 

Modul (předmět) Mikroorganizmy a výživa v Nástavbovém kurzu je oproti předchozím létům rozšířen a podstatně inovován na úroveň současných znalostí a doporučujeme jeho samostatné absolvování i absolventům našich starších kurzů. Úspěšní absolventi starších rekvalifikačních nebo odborných kurzů MAHRA, nebo Škola výživy MAHRA, dostanou při úspěšném absolvování současného modulu Mikroorganizmy a výživa samostatné osvědčení na úrovni Doplňkového kurzu.  Termíny konání a náplň kurzu Mikroorganizmy a výživa najdete jako součást informací v Nástavbových kurzech (je to zároveň jeden z předmětů nástavbového kurzu).

Učební materiály se skládají z učebnic, skript a prezentací, které před začátkem jednotlivých částí kurzu buď zasíláme poštou, nebo jsou v PDF souborech, tabulkových souborech a prezentacích ke stažení na internetu u jednotlivých lekcí kurzu. Doplnit znalosti si můžete ve vybraných videích na YouTube.

Na této stránce dole v Kategorii kurzů si kliknutím na jednotlivé kategorie a kurzy můžete rozbalit termíny začátků, ceny i učební náplně jednotlivých kurzů a předmětů.