Jak studovat v našem distančním kurzu


    U každé lekce je jako první uveřejněn soubor materiálů, ze kterých byste měli problematiku nastudovat. Materiály jsou buď knihy a nebo jsou to PDF soubory přístupné po kliknutí přímo v lekci. U názvů knih máte uvedeny stránky, ze kterých se máte učit. Na stránkách neuvedených v seznamu mohou být i věci, které byste se učit neměli. Téměř v každé učebnici se najde něco, co není úplně správně. Proto máte materiálů více a jsou vybrány tak, aby učivo bylo v pořádku. Učivo je obsaženo ve všech materiálech a nelze některý vynechat. Materiály se navzájem doplňují a testové otázky jsou z celé problematiky, tedy ze všech povinných materiálů. Brzy zjistíte, že studium je opravdu náročné a nestačí si materiály jen přečíst. To vám bude jasné ihned, jak si zkusíte první test.

PDF soubory jsou buď texty, nebo prezentace. Materiály si pro účely studia můžete stáhnout do svého počítače, nebo vytisknout. Je však zakázáno  tyto materiály poskytovat někomu dalšímu, ani je jinak zveřejňovat.

Základní čas pro zvládnutí každé lekce by měl být jeden týden. V kurzu Výživový poradce studujete vždy dva předměty najednou a proto byste každý týden měli zvládnout dvě lekce a potom udělat dva testy. Po ukončení termínu lekce máte vždy 30 dnů na úspěšné složení testu. Tím máte na celou část vždy měsíční rezervu. Když budete skládat testy ihned po otevření, budete si rezervu udržovat a můžete jí využít v případě, že se nemůžete týden nebo dva studiu věnovat, nebo když budete mít problém se látku některé lekce za týden naučit. Když si necháte skládání testů na poslední chvíli, nebudete mít rezervu žádnou a může se vám stát, že některý test nestihnete úspěšně složit.

Správný přístup ke studiu je takový, že složíte testy z lekcí dříve, než se otevřou další.

Pokyny k testům

Máte 5 pokusů na úspěšné absolvování testu:
- druhý pokus můžete dělat nejdříve 3 hodiny po absolvování prvního pokusu
- třetí a další pokus můžete udělat nejdříve 24 hodin po absolvování předchozího pokusu

Testy jsou přístupné 30 dní od ukončení každé lekce. 

Každý test má určený časový limit na zodpovězení otázek. Při otevírání testu máte vždy časový limit uveden a zbývající čas se vám ukazuje na obrazovce. Průběžné testy mají většinou 15 otázek a časový limit 10 minut. Souhrnné testy mají většinou 35 nebo 36 otázek a časový limit 20 minut. 

Po zodpovězení otázek musíte test uzavřít a odeslat. Pokud test nestihnete dodělat včas, bude po konci časového limitu odeslán nedodělaný a bude se vám počítat jen to, co jste stihli včas. 

Na složení testu máte 5 pokusů, ale jeden z nich je určen na možný výpadek netu. Pokud jste test složil(a) a ještě Vám pokusy zbyly, můžete zkusit si hodnocení vylepšit. Pak se Vám počítá nejlepší dosažená známka. To znamená, že když v dalším pokusu nějakou náhodou dosáhnete horší hodnocení, než to, které jste si chtěli opravit, bude se Vám počítat to lepší předchozí hodnocení.

Když budete chtít využít všechny pokusy, musíte začít skládat testy nejpozději 4 dny před ukončením termínu, jinak to nestihnete a pokusy vám mohou propadnout. 

Pokud úspěšně nesložíte test ani na pátý pokus, nebo nestihnete úspěšně absolvovat test v určené době, můžete požádat lektora kurzu Miroslava Zicha na mailové adrese nutrice(zavináč)centrum.cz o povolení dodatečného pokusu. Každý dodatečný pokus je zpoplatněn a stojí 300,- Kč. 

Hodnocení testů (škála je od 0 do 10 bodů):
9,5 - 10 bodů - výborně
9,0 - 9,4 bodů - velmi dobře
8,5 - 8,9 bodů - dobře
méně než 8,5 bodu - neprospěl 

Každý správně odeslaný test si můžete v kolonce známky (levá strana obrazovky nahoře) zpětně otevřít a podívat se, které otázky jste nezodpověděli správně a jaká měla být správná odpověď. Otázky do každého pokusu o složení testu se vybírají náhodně ze zásobníku otázek. Každé následující otevření testu u stejné lekce má tedy jinou skladbu otázek a není stejné jako test předchozí. Nestačí tedy naučit se jen ty otázky, které jste nezodpověděli správně, v dalším testu mohou být otázky zcela jiné, ale vždy z problematiky příslušné lekce.

Když se vám stane, že uprostřed testu spadne připojení k internetu, nebo k serveru, tak nezoufejte. Po novém připojení se většinou dostanete do testu přesně v místě a zbývajícím časovém limitu, jaké byly ve chvíli, kdy připojení spadlo. Stačí jenom pokračovat. 

Uvědomte si prosím všichni, že v kurzu jste proto, abyste získali potřebné znalosti a ne, abyste udělali testy. Testy jsou tady především proto, abyste si sami mohli ověřit, jestli probíranou látku zvládáte. Když se vám podaří udělat test nějakým podfukem, tak se následně vaše neznalosti stejně ukážou při probírání další látky, nebo při samostatném zpracování úkolů. 

Testy se dají zvládnout různě a nejsou úplnou zárukou znalostí. Proto je jedním z rozhodujících prvků hodnocení správné zpracování úkolu Rozbor jídelníčku vybraného klienta v závěrečném modulu. K jeho zpracování potřebujete znalosti ze všech předchozích modulů. Zde se vaše případné neznalosti zřetelně ukáží. Pokud budete mít ve zpracovaném úkolu podstatné neznalosti, tak vám osvědčení z kurzu nedáme, i kdyby jste měli ze všech testů samé výborně a 100%. Učte se prosím tak, abyste měli znalosti, a nikoli jen tak, abyste udělali testy.

Úkoly

Úkoly hodnotí lektor a jsou samostatnou a nedílnou součástí klasifikace.

Last modified: Friday, 26 April 2024, 10:00 AM