Úvod do přípravného kurzu

Vážené dámy a vážení pánové,

vítám Vás na stránkách našich distančních kurzů.  V našich kurzech, na rozdíl od mnoha jiných, se budete muset opravdu učit. Abyste výživě dobře rozuměli, je nezbytné vycházet ze základních znalostí biologie, fyziologie a biochemie. Proto začínáme přípravným kurzem a naším Základním kurzem mohou bez přípravy začít pouze ti, kdo udělali zkoušku z fyziologie a biochemie na vysoké škole.

Máme vyzkoušeno, že náš Přípravný kurz stačí k tomu, abyste navazující látku v Základním kurzu mohli správně pochopit a abyste porozuměli výkladu. Upozorňuji, že s pomocí tohoto přípravného kurzu se podařilo úspěšně absolvovat celý náš kurz i s nástavbami také několika vyučeným kuchařkám a kuchařům, absolventům tanečních akademií a mnoha účetním, ekonomům a absolventům různých technických a humanitních škol, kteří neměli žádné předchozí přírodovědné vzdělání. 

Abyste udělali testy, nestačí si učební látku jenom přečíst, ale budete se jí muset opravdu naučit.  Uvědomte si prosím, že v  Základním kurzu, už můžete tak říkajíc "usednout do stejných školních lavic" společně s lékaři, lékárníky, chemickými technology, nebo absolventy různých oborů přírodních věd.

Protože další části kurzu jsou přeci jenom trochu obtížnější, slouží přípravný kurz také k tomu, abyste si mohli zvyknout pravidelně se učit, udělat si ve svém denním rozvrhu na  studium správný prostor a aby se vám tak říkajíc "omačkala hlava", tedy abyste si našli vlastní postupy, jak si učivo efektivně a s co nejmenší námahou zapamatovat. To nějaký čas trvá každému, kdo je už delší čas ze školy. 

První osvědčení můžete u nás získat už po základním kurzu. Kompletní kurz i se všemi nástavbami trvá skoro jeden a půl roku. a když ho budete chtít absolvovat celý, tak se opravdu budete muset celou tu dobu učit. Přesto to jsou pořád jenom základy. Ale můžete mi věřit, že pak budete o výživě něco vědět. Mohu to tvrdit i proto, že jsem externě deset let přednášel o výživě na 2.lékařské fakultě UK v Praze, několik let také lékařům na Institutu postgraduálního vzdělávání a dvanáct let jsem učil v akreditovaných rekvalifikačních kurzech pro Poradce pro výživu, které jsem sám vytvořil. Od roku 2016 jsem již v důchodu a tyto kurzy jsem si jako jediné ponechal hlavně pro své potěšení, že mohu ještě pořád něco z toho co znám předávat dál, protože mě ta výživa pořád zajímá a baví.

A na závěr malou otázku k zamyšlení. Opravdu byste šli rádi a s důvěrou se svou nemocí nebo jiným problémem k lékaři, o kterém byste věděli, že svůj diplom získal za krátkou dobu v nějakém "švindl kurzu", kde si ani neověřovali jeho skutečné znalosti? A myslíte si, že s výživovým poradenstvím je to jiné? Že se dobrým výživovým poradcem může někdo stát po poslechu několika přednášek, bez učení a za pár týdnů? Nechcete-li patřit do kategorie poradců šarlatánů, budete se toho muset hodně naučit.

A na úplný závěr citace ze skutečného mailu jedné naší absolventky:
Chtěla jsem Vám dát zpětnou vazbu a zároveň poděkovat. Tento týden jsem byla na pracovním pohovoru v „………“. Sotva jsem přišla, dostala jsem nečekaně vědomostní test z výživy. Byla jsem velmi mile překvapená, když mi oznámili, že jsem z 35 otázek neměla jen jednu. Test nebyl sice tak těžký, jako ty z Vašeho kurzu, ale vzhledem k tomu, že to bylo bez jakékoliv přípravy a s ročním odstupem od kurzu, mám z toho radost. Nyní zvažuji, zda nabídku přijmout či ne. 


Přejeme Vám hodně úspěchů ve studiu

MVDr. Ing. Miloslav Valenta 
odborný garant kurzů

Miroslav Zich


Last modified: Friday, 8 December 2023, 11:47 PM