Informace

Naše distanční studium výživy probíhá výhradně on line. Kurzy jsou připraveny v prostředí Moodle.

Kurz je možné studovat i při pobytu v zahraničí. Pro studenty s pobytem mimo území ČR se cena kurzovného navyšuje o bankovní poplatky při převodu kurzovného na náš účet a o poštovné do dané destinace. Příplatek je stanoven individuálně dle destinace.  Pro studenty ze zahraničí je splatnost kurzovného 3 týdny před začátkem kurzu.

Pro zapsání do kurzu je nejdříve nutné vyplnit elektronický přihláškový formulář. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem do 7 dnů.  Pokud potvrzení neobdržíte, přihláška buď nedošla, nebo má nějakou podstatnou vadu. Často se stává, že zájemce zapomene vyplnit do přihlášky mailovou adresu a pak se diví, že nedostal potvrzení přijetí přihlášky.

Před zapsáním do kurzu je nutné uhradit kurzovné. Přihlášeným účastníkům posíláme cca jeden měsíc před začátkem kurzu mailem pokyny k platbě kurzovného. Splatnost je cca 14 dní před začátkem kurzu. Po uhrazení kurzovného a jeho připsání na náš účet obdrží účastník fakturu s potvrzením úhrady kurzovného a přístupy do kurzu. Pokud jsou součástí kurzu i písemné studijní materiály, zašleme je poštou tak, aby došly před začátkem kurzu. 

Od obdržení platebního příkazu mají banky 3 pracovní dny na provedení převodu a tedy na připsání kurzovného na náš účet. Běžně odesíláme materiály do 7 dnů od připsání úhrady na náš účet. Poště to trvá nejméně další 3 pracovní dny, než zásilku doručí. Je tedy nutné odeslat platbu alespoň 14 dní před začátkem kurzu, abyste dostali materiály včas. Pokud zaplatíte pozdě, dostanete i materiály se zpožděním. 

Nejpozději v den předcházející zahájení studia obdrží účastník mailem přístupová hesla do internetového kurzu. Na stránce kurzu jsou k jednotlivým lekcím uveřejněny pokyny, co a z jakých studijních materiálů se má účastník naučit. Zároveň jsou tam uveřejněny ke stažení do PC účastníka další studijní materiály a prezentace. Součástí studia jsou také klasifikované úkoly a cvičení k probírané látce. Jsou hodnoceny lektory kurzů a bez jejich úspěšného absolvování není možné obdržet osvědčení. 

Kurz se skládá z modulů, což jsou vlastně jednotlivé předměty. Každý modul se skládá z několika týdenních lekcí. Počet lekcí v modulu záleží na typu kurzu a počet lekcí a jejich náplň jsou uveřejněny v náplni kurzu u jednotlivých modulů.

V distančním studiu každý účastník studuje probíranou látku v lekcích individuálně podle svých časových možností. Zvládnutí látky prokazuje složením testu, případně vypracováním úkolu. 

Každá lekce trvá týden a je ukončena testem, nebo klasifikovaným úkolem, nebo obojím. Test se skládá on line po internetu. Účastník má na složení každého testu určený počet pokusů (většinou pět pokusů) a čas 30 dnů od uveřejnění testu. V každém modulu se na závěr skládá ještě souhrnný test z daného předmětu.

Po složení všech testů a obhájení klasifikovaných úkolů obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Naposledy změněno: Pátek, 8. prosinec 2023, 23.44