Do Základního kurzu budou přijati jen úspěšní absolventi Přípravného kurzu, nebo ti, kdo prokáží složené zkoušky z biochemie a z fyziologie (nebo biologie člověka) na VŠ. Jako doklad složených zkoušek se posílá kopie diplomu z VŠ, kde jsou uvedené zkoušky součástí studia, nebo kopie indexu, pokud někdo studium ještě nedokončil, nebo ukončil, a uvedené zkoušky složil. Pokud zájemce absolvoval jen jednu z těchto zkoušek, dělá přípravný kurz jen z předmětu, kde zkoušku nemá.

Ceník:

  • Cena celého Základního kurzu je 5.300,- Kč 
  • Cena jednoho modulu (předmětu) samostatně je pro Základy výživy I. a Potravinářství 1.800,- Kč, pro Základy výživy II. a Zdravá životospráva 1.600,- Kč 
  • Cena opakování celého kurzu je 1.600,- Kč
  • Cena opakování jednoho modulu (předmětu) je 600,- Kč