Přihláška:
PŘIHLÁŠKA NA:
Značka kurzu:
Datum zahájení:
Cena:

ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU:
Jméno a příjmení (titul):
Kontaktní adresa:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Datum narození:
Ukončené vzdělání:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE (na koho má být vystavena faktura)
Jméno a příjmení:
příp. název firmy, nebo název obchodní společnosti
IČ / DIČ:
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení:

JINÁ SDĚLENÍ:
Zaškrtněte: Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Zaškrtněte: Souhlasím s obchodními podmínkami.