Přípravný kurz PřKD je první částí kurzu Poradce pro výživu, kde jsou probrány vybrané důležité kapitoly z chemie, biochemie a biologie člověka a to až na úrovni znalostí pro přijímací zkoušky na VŠ. Základem pro výuku jsou učebnice pro přírodovědná gymnázia. Můžete si zkusit na úvodní stránce anonymní Kontrolní testy, které jsou podobné, jako závěrečné testy z modulů Přípravného kurzu.

Studenti a absolventi VŠ, kteří v rámci svého studia složili zkoušky z biochemie a fyziologie (případně somatologie, nebo biologie člověka) nemusí dělat Přípravný kurz a mohou rovnou začít 2.částí kuru VPDn, to je Základním kurzem. Pokud někdo složil jen jednu požadovanou zkoušku, může v Přípravném kurzu dělat jen ten modul (předmět), ze kterého zkoušku nemá.

Ceník od 1.5.2024:

  • Cena celého Přípravného kurzu je 3.100,- Kč 
  • Cena jednoho předmětu (modulu) samostatně je 1.700,- Kč 
  • Cena opakování jednoho předmětu (modulu) je 500,- Kč (platí pouze pro jeden pokus)
  • Cena opakování celého Přípravného kurzu je 1000,- Kč (platí pouze pro jeden pokus)

Podstatná část učebních materiálů je v kurzu dostupná u jednotlivých lekcí, dále jsou také používané učebnice Biologie člověka pro gymnázia a Chemie pro každého - rychlokurz chemie, které si studenti  musí zajistit sami.