Bezplatné a anonymní testy z Biologie člověka a ze Základů chemie a biochemie pro ověření znalostí zájemců o vynechání Přípravného kurzu. Tyto testy odpovídají přibližně závěrečným souhrnným testům z Přípravného kurzu.

Při studiu v Přípravném kurzu děláte postupně 7 týdenních lekcí a z každé z nich test, to je 7 dílčích testů s menším počtem otázek a až na závěr potom souhrnný test z celého předmětu, který je podobný tomuto kontrolnímu testu.

Zde si můžete anonymně ověřit svoje znalosti ze Základů biologie člověka, nebo ze Základů chemie a biochemie. Nejdříve se vpravo nahoře přihlašte. Přihlašovací údaje vyplňte takto: 

Uživatelské jméno: host 
Heslo: host.123 

Přejdete do testu, kde vyplníte znovu do Hesla pro hosty: host.123

Pak se objeví tlačítko ke spuštění testu. Po spuštění testu máte 25 minut na zodpovězení otázek.

Po vyplnění testu klikněte na spodní části pod poslední otázkou na "Konec testu" a pak na stejném místě na "Odeslat vše a ukončit pokus". Pak si můžete prohlédnout výsledky odpovědí v testu a po odklepnutí "Ukončit prohlídku" uvidíte celkovou známku. Vaše známka je vždy ten poslední pokus. 

Kdyby se Vám po otevření testu objevila zpráva, že test běží, klikněte na pokračovat v testu a pak test ukončete podle návodu výše. Pak můžete zkusit svůj pokus v novém čistém testu. Stává se to, když někdo před Vámi z testu odejde bez ukončení.

Zde si můžete anonymně ověřit svoje znalosti ze Základů biologie člověka.

Zde si můžete anonymně ověřit svoje znalosti ze Základů chemie a biochemie.