MVDr. Ing. Miloslav Valenta - hlavní autor, odborný garant i lektor kurzů

Hlavním autorem, odborným garantem i lektorem kurzů je MVDr. Ing. Miloslav Valenta.


MVDr. Ing. Miloslav Valenta

Absolvent Vysoké školy Veterinární v Brně obor Hygiena potravin, Vysoké školy zemědělské v Praze a trenérské školy Petra Stacha. Od roku 2004 do roku 2016 vyučoval výživu v rekvalifikačních kurzech pro Poradce pro výživu ve společnostech MAHRA, spol. s r.o. a Škola výživy MAHRA s.r.o. Několik let externě přednášel výživu v Trenérské škole Petra Stacha. Od roku 2005 do roku 2016 působil jako externí lektor bakalářského a magisterského studia na 2. lékařské fakultě UK Praha. Od roku 2008 působil také jako externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Od roku 2016 je v důchodu.

Má bohaté praktické zkušenosti v oblasti sportovní, redukční a zdravé výživy i v oborech technologie výroby a hygieny potravin. Byl mimo jiné předsedou JZD, vedoucím výrobně-technického útvaru mlékárny, ředitelem potravinářského holdingu, inspektorem SZPI a ředitelem nákupu v masokombinátu. Po prodělaném infarktu opustil manažerské pozice a od roku 1999 se věnuje výuce poradenství se zaměřením na problematiku správné výživy, výživy sportovců a prevenci civilizačních chorob. 

V letech 2002 až 2003 připravil rekvalifikační kurz "Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a správnou životosprávu", který jako první kurz tohoto druhu v ČR získal akreditaci MŠMT. Je také hlavním autorem rekvalifikačních i distančních kurzů pro Poradce pro výživu Školy výživy MAHRA s.r.o.