Bezplatná výživová poradna MVDr. Ing. Miloslava Valenty

Rozhodl jsem se v důchodu věnovat trochu dobročinnosti a provozovat při Škole výživy MAHRA bezplatnou poradnu pro snižování cholesterolu a snižování rizika civilizačních chorob pomocí výživy a životosprávy. Jedná se o vědecky podložené postupy prevence, nebo o doplněk k řádné lékařské péči. Nejde o servírování obecných pouček široké veřejnosti, ale o cílené individuální poradenství, kde základní kontakt probíhá přes internet a poradenství osobním kontaktem přes Skype.

Podmínky k přihlášení do bezplatné poradny:

1. pro přijetí do bezplatné poradny není žádný právní ani morální nárok
2. poradna v žádném případě nenahrazuje řádnou lékařskou péči
3. z přihlášených si vyberu ty zájemce, kterým podle mého názoru mohu pomoci a jen tolik, abych poradenství časově zvládl
4. poradenství je anonymní, zájemce uvádí potřebné údaje jen takovým způsobem, aby služba nespadala pod dohled Úřadu na ochranu osobních údajů
5. v poradně neřešíme primárně hubnutí, ale výživová a další opatření při prevenci civilizačních chorob (pokud jste dědičně ohroženi) a na podporu léčení lékařem, pokud už problém máte.
6. jedná se o vysoký cholesterol a poruchy lipidového spektra, náběhy na cukrovku (prediabetes), časná stádia cukrovky 2.typu (pokud se léčíte, nebo držíte dietu), vysoký krevní tlak a aterosklerózu

Postup přihlášení:

Napište mi na mahra@seznam.cz mail, kde stručně popíšete problém, se kterým chcete poradit.
Do předmětu mailu napište "Bezplatná poradna".
Do mailu není potřeba uvádět žádné osobní údaje.
Odpovím Vám na mailovou adresu, ze které mail dostanu, nebo na mail, který ve zprávě uvedete jako kontaktní.
Můžete mi také pro domluvení konzultace zkusit zavolat denně mezi 18:00 až 19:00 hodin na mobilní telefon 603 759 879
 

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)