Tyto stránky jsou ve výstavbě.


Funkční stránky najdete na www.dsv-mahra.cz 

Informace o kurzech najdete na www.nutrice.org


Distanční a kombinovaná výuka

Jako první jsou v tomto sloupci Kontrolní testy pro ověření potřebných znalostí z biologie člověka a chemie a biochemie. Tyto znalosti můžete získat po absolvování našeho přípravného kurzu.

Testy jsou určeny těm, kteří si myslí, že by mohli vynechat přípravný kurz a chtějí si svoje znalosti ověřit. Testy si podle návodu může anonymně zkusit každý návštěvník.

Otázky do každého pokusu o složení testu se vybírají náhodně ze zásobníku otázek, proto každý pokus může (ale také nemusí) obsahovat úplně jiné otázky. V kurzu se po každé týdenní lekci skládá po internetu dílčí test a na závěr každého předmětu ještě souhrnný test, který obsahuje náhodný výběr otázek z předchozích dílčích testů. Velmi podobně jako tyto kontrolní testy vypadají i souhrnné testy z jednotlivých předmětů v kurzu.

Dále v tomto sloupci najdete seznam kurzů. Po kliknutí na kurz se Vám otevře seznam modulů (předmětů) v kurzu, počet a obsah jejich týdenních lekcí a počet testů a úkolů v jednotlivých předmětech. Pro přístup do jednotlivých modulů je nutný klíč, který dostanou jen platící účastníci kurzu.

Podrobnější informace o výuce a kurzech získáte v jednotlivých odkazech na panelu v levém sloupci.

    Přeskočit: kurzy